O PROJEKCIE


Realizacja oferty Uniwersytetu Łódzkiego (umowa nr MEiN/2022/DIR/2864) w ramach projektu pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.04.00-00-P023/21.

Cele projektu

Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej poprzez udział nauczycieli akademickich w szkoleniach, w tym szkoleniach indywidualnych, webinarach dotyczących kształcenia tradycyjnego oraz nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, m.in. w zakresie rozwoju i upowszechniania szeroko rozumianego e-learningu i tutoringu w kształceniu; projektowania zajęć, doboru metod i narzędzi wspierających proces dydaktyczny.

Planowane efekty

 • podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich 
 • przygotowanie instukcji, webinarów oraz metriałów szkoleniowych 
 • podniesienie jakości kształcenia

Wartość projektu

 • Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • Wartość projektu: 912 580,00 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej – wkład Funduszy Europejskich: 769 122,41 zł

ZESPÓŁ

Zespół Doskonałości Dydaktycznej powstał z inicjatywy Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Roberta Zakrzewskiego, prof. UŁ, w ramach projektu "Doskonałość Dydaktyczna Uczelni". W celu realizacji tej inicjatywy z Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów została wydzielona nowa jednostka Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej, w której strukturach działa Zespół. Po zakończeniu realizacji projektu działalność Zespołu na Uniwersytecie Łódzkim zostanie utrzymana.

W skład Zespołu wchodzą metodyk ds. kształcenia tradycyjnego, metodyk ds. e-learningu oraz informatyk grafik.

Do głównych zadań zespołu należy:

 • badanie potrzeb nauczycieli akademickich w zakresie doskonalenia zajęć dydaktycznych
 • organizowanie szkoleń, w tym szkoleń indywidualnych, webinarów dotyczących kształcenia tradycyjnego oraz kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • opracowanie poradników, ebooków, krótkich materiałów video z zakresu dydaktyki

 

 

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia

 

 

Anita Mowczan, informatyk grafik

 

 

Małgorzata Czerniak-Reczulska, metodyk ds. e-learningu

 

 

Kamila Szymańska, metodyk ds. kształcenia tradycyjnego

OFERTA SZKOLEŃ

Wszystkich Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń. Katalog będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne spotkania.

Liczba miejsc na poszczególnych szkoleniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. O skutecznym zapisie uczestnik informowany jest drogą mailową. Aby skorzystać ze szkolenia należy zapoznać się Regulaminem form wsparcia nauczycieli akademickich w ramach Projektu oraz wymaganymi dokumentami. Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją dokumentów i obowiązkiem ich wypełnienia.

Z ZAKRESU METODYKI REALIZACJI ZAJĘĆ TRADYCYJNYCH

Wielu Studentów pozostaje niechętnych wobec prac domowych, które wpisują się w ich pracę bieżącą. O ile Nauczyciel Akademicki nie jest w stanie wpłynąć na pozostałe obowiązki, które Studenci muszą wykonać w tym samym czasie poza zajęciami, o tyle może i powinien zastanowić się nad tym, czy zmiana pomysłu na pracę domową może zmotywować Studenta do jej satysfakcjonującego wykonania. Podczas tego webinaru poszukamy inspiracji, jak tworzyć zadania domowe, które będą stanowiły atrakcyjne wyzwanie dla Studenta, jakie materiały dydaktyczne na te potrzeby warto przygotować albo jak zachęcić Studenta do ich poszukiwania, jak zwiększyć skuteczność prac domowych w ujęciu osiągania efektów uczenia się oraz w jaki sposób zorganizować sprawdzanie prac i udzielanie informacji zwrotnej. Jeśli bowiem praca domowa nie będzie już tylko odtwórczym obowiązkiem, ale autentycznie przydatnym narzędziem, istnieje realna szansa na zmianę postawy Studentów wobec niej.  

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

Karty pracy są szczególnie często wykorzystywane na kierunkach studiów w zakresie chemii, biologii i nauk o ziemi. Jednocześnie, ich specyfika jest znana Studentom, ponieważ są niezwykle popularnym narzędziem dydaktycznym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Czy jednak są one interesujące, atrakcyjne i sprzyjają zapamiętywaniu informacji? Celem webinaru jest pokazanie, w jaki sposób można zmodyfikować pod względem wizualnym karty pracy, aby nie straciły niczego w warstwie merytorycznej, a jednocześnie były bardziej skutecznym narzędziem w ręku Nauczyciela Akademickiego. Zastanowimy się również na tym, jak wykorzystać i tworzyć karty pracy na innych kierunkach studiów.  

Uwaga! Osoby zapisujące się na webinar, które korzystają na zajęciach dydaktycznych z kart pracy są proszone o przesłanie skanu / zdjęcia 1-2 wykorzystywanych kart na tydzień przed webinarem na adres kamila.szymanska@uni.lodz.pl

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

W salach zajęciowych można dzisiaj spotkać tylko tych Studentów, którzy reprezentują pokolenie Z o jasno określonych cechach i oczekiwaniach wobec edukacji. Za nimi podąża już pokolenie Alfa, które będzie pogłębiało ich cechy i stanowiło coraz większe wyzwanie dla Nauczycieli Akademickich. Celem webinaru jest znalezienie odpowiedzi na pytania o to, czym charakteryzują się pokolenia Z i Alfa, jak to przekłada się na ich podejście do studiowania i jak projektować zajęcia, aby utrzymać ich zainteresowanie i zaangażowanie.

Uwaga: Webinar stanowi wycinek ze szkolenia “Różnice pokoleń Studentów i kierunki rozwoju”.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

Wzbudzenie ciekawości i utrzymanie zainteresowania Studentów zwłaszcza podczas dłuższych zadań lub długiego cyklu zajęć stanowi poważne wyzwanie. Studenci, którzy wydają się być bierni, niechętni wobec interakcji z innymi osobami lub znudzeni mogą z czasem wywołać z kolei zniechęcenie Nauczyciela Akademickiego. W trakcie szkolenia porozmawiamy o tworzeniu questów, edukacyjnych escape roomów oraz gier zespołowych, które można zrealizować w trakcie pojedynczych zajęć i utrzymać u Studentów entuzjazm w procesie poszukiwania odpowiedzi na pytania. Jeśli poza nim pojawi się aspekt rywalizacji, spodziewany efekt w postaci utrzymującego się zaintrygowania tematem zajęć wydaje się być jeszcze bardziej prawdopodobny.

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

15 osób

Miejsce szkolenia

Rektorat II
ul. Uniwersytecka 3
pok. 410 (IV piętro)

Terminy

Motywowanie Studentów z pokolenia Z do aktywności podczas zajęć przy wykonywaniu zadań obowiązkowych, a tym bardziej zadań dodatkowych stanowi wyzwanie dla Nauczycieli Akademickich. Skuteczność tego działania zależy często od zrozumienia wartości i stylu życia współczesnych Studentów. Czy Studentów należy motywować tylko pozytywnie? Czy również motywowanie negatywne jest czasem uzasadnione? Jak odwołać się do motywacji zewnętrznej, a jak do wewnętrznej? Czy dysponujemy wyłącznie motywatorami pozamaterialnymi? Kiedy i dlaczego część Studentów posiada amotywację? Podczas webinaru poszukamy pomysłów i najlepszych praktyk w zakresie motywowania Studentów do aktywności, nawet jeśli czasem ich punkt widzenia wydaje się być bardzo daleki od perspektywy Nauczyciela. 

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

Drama, czyli metoda polegająca na odgrywaniu ról w celu rozwiązywania problemu jest jedną z bardziej angażujących, a przez to wpływających na skuteczność nauki metod dydaktycznych. Ma ona także walor rozrywki i jest możliwa do zastosowania na wielu kierunkach studiów. Celem webinaru jest prezentacja istoty tej metody ekspresji i impresji, a także wachlarza jej odmian. Zastanowimy się wspólnie, w jaki sposób można wykorzystać dramę do rozwijania myślenia krytycznego, lepszego rozumienia rzeczywistości i podnoszenia atrakcyjności zajęć dydaktycznych.

Uwaga! Webinar stanowi wycinek ze szkolenia “Skuteczne metody i narzędzia dydaktyczne. Metody ekspresji i impresji”.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

Aby uczynić krok w kierunku interesujących, skutecznych i aktywnych zajęć dla Studentów warto sięgnąć w pierwszej kolejności po metody dyskusji i gromadzenia pomysłów. To właśnie one pozwalają Studentom na zaprezentowanie swoich opinii, doświadczeń, sposobów rozumienia dostarczonych treści, a także rozwoju umiejętności argumentowania i negocjowania. Są użyteczne również wtedy, gdy inne, bardziej czasochłonne i wymagające głębszego przygotowania metody dydaktyczne wydają się być niedostosowane do danego kierunku studiów. Na warsztatach poznamy i wypróbujemy metodę burzy mózgów i jej odmiany, metodę kuli śnieżnej, dyskusję panelową, metodę Twoje - moje argumenty oraz metodę debaty oxfordzkiej.

Warsztaty są dedykowane przede wszystkim dla Nauczycieli Akademickich prowadzących zajęcia na kierunkach filologicznych, ale również dla innych Nauczycieli kierunków humanistycznych.

Uwaga: Przed udziałem w szkoleniu należy zapoznać się z materiałami udostępnionymi Uczestnikom przez SharePoint - warsztaty stacjonarne mają bowiem charakter praktyczny.

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

15 osób

Miejsce szkolenia

Rektorat II
ul. Uniwersytecka 3
pok. 410 (IV piętro)

Terminy

 • 22 lutego (czwartek) godz. 12.00-15.00 lub 20 marca (środa) godz. 12.00-15.00 - W formularzu zapisów zaproponowano dwa możliwe terminy szkolenia - szkolenie odbędzie się wtedy, gdy na dany termin zapisze się minimum 8 osób.

Nauczyciele Akademiccy, niezależnie od kierunku studiów, w ramach którego prowadzą zajęcia, napotykają na co dzień na podobne wyzwania. Mogą nimi być ewidentnie znużeni Studenci, niechęć Studentów do odpowiadania pytania, przepisywanie lub niepożądane robienie zdjęć slajdów przez Studentów, niechęć do pracy Studenta poza zajęciami, opóźnienia w przesyłaniu prac zaliczeniowych czy zbyt powierzchowne wykonywanie zadań na zajęciach. Jeśli taka postawa się powtarza, nic dziwnego, że Nauczyciel Akademicki z czasem popada w przekonanie o oporze Studentów i brak motywacji do rozwoju dydaktycznego. Dlaczego jednak Studenci w ten sposób się zachowują? Czy rzeczywiście wtedy nie czerpią korzyści z procesu dydaktycznego? Jak reagować, aby zachęcić Studenta do zmiany zachowania, a jednocześnie nie musieć się denerwować? O przyczynach i reakcjach na codzienne trudności porozmawiamy właśnie w trakcie tego szkolenia.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

Z ZAKRESU METODYKI ZAJĘĆ E-LEARNINGOWYCH

Współpraca w grupie wspiera rozwój umiejętności, zwiększa szacunek zarówno do własnej pracy jak i pracy innych uczestników, zwiększa kreatywności, wpływa na budowanie tolerancji wobec innych metod i stylów uczenia się. Niezależnie czy grupa pracuje stacjonarnie czy zdalnie musi być spełnionych kilka warunków, które pozwolą na integracje osób między sobą i wypracowanie wspólnych rozwiązań. Dodatkowo grupa pracująca na odległość musi mieć przestrzeń w której będzie dzielić się swoimi pomysłami, materiałami, spostrzeżeniami. W trakcie webinaru porozmawiamy o organizacji pracy zespołowej, dobrych praktykach w pracy z grupą, roli Nauczyciela Akademickiego oraz o dostępnych narzędziach pomagających stworzyć wspólną przestrzeń do współpracy.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

MS Teams stał się niezwykle ważnym narzędziem zarówno przy realizacji zajęć zdalnych jak również w codziennej pracy. Narzędzie to wykorzystywane jest do organizacji spotkań zespołowych, projektowych, szkoleń, konferencji. Funkcjonalności MS Teams są stale unowocześniane. Oprócz podstawowych aktywności jakie oferuje ta platforma, czyli spotkania online, czat, udostępnianie dokumentów do wspólnej pracy możemy również przygotowywać aktywne tablice, zadania do samodzielnej realizacji, tworzyć oddzielne pokoje do pracy w grupach. Wszystko to wpływa na zwiększenie efektywności i atrakcyjności prowadzonych zajęć. Dodatkowo MS Teams zintegrowany z takimi aplikacjami jak chociażby jak Forms, OneNote, Polls, Math staje się wszechstronnym narzędziem do osiągania zamierzonych efektów. W trakcie webinaru poznamy zaawansowane możliwości jakie ta platforma posiada.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

Sylabus jest tak naprawdę „kontraktem” pomiędzy Nauczycielem Akademickim a Studentem. Czym lepiej dopracujemy jego elementy tym łatwiej będzie realizować i rozliczać takie zajęcia. Przygotowanie sylabusa zajęć e-learningowych lub prowadzonych tylko z częściowym wykorzystaniem nauki na odległość różni się od sylabusa zajęć tradycyjnych przede wszystkim tym, że musimy zastosować dużo wyższy poziom szczegółowości w przygotowaniu opisów form zajęć, zaliczeń, przedziałów czasowych trwania kursu, itp. Proponowany webinar ma na celu zapoznanie z zasadami stworzenia dobrego sylabusa e - zajęć, który pozwoli zmniejszyć ilość niejasnych sytuacji i wpłynie na lepszy odbiór zajęć.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

Zadaniem metod eksponujących jest wywołanie emocji i wyeksponowanie wartości, które później przedstawiane są przez Studentów w postaci ocen, analiz, poglądów. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych metod jest szczególnie istotne na kierunkach filologicznych, historycznych, pedagogicznych natomiast z powodzeniem można je również wplatać w programy innych kierunków. Rozwój dostępności cyfrowej zwiększył możliwość prowadzenia zajęć metodami eksponującymi nie tylko w formie stacjonarnej ale również w formie zdalnej. W trakcie webinaru poznamy narzędzia i zasoby internetowe, które będą pomocne podczas włączenia metod eksponujących do zajęć prowadzonych na odległość.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA NARZĘDZI W KSZTAŁCENIU

Podczas tego webinaru poznamy tajniki typografii, dowiadując się, jak właściwe dobieranie krojów pisma, odstępów czy kolorów może znacząco wpłynąć na skuteczność przekazu wizualnego. Webinar skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zrozumieć, dlaczego typografia odgrywa kluczową rolę w projektowaniu graficznym i jak umiejętne jej stosowanie może podnosić jakość komunikacji wizualnej.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

W trakcie tego webinaru dokładnie przyjrzymy się najnowszym narzędziom i aplikacjom, które umożliwiają tworzenie materiałów wideo oraz animacji. Przedstawimy obszerny przegląd narzędzi, które zadebiutowały w ciągu ostatniego roku, pozwalając uczestnikom w prosty sposób tworzyć krótkie animacje i ruchome obrazy.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

Przedstawimy różnorodne aplikacje i programy, które wspomagają nie tylko sam proces montażu, lecz również dodawanie efektów specjalnych, dźwięku i animacji. Warto zaznaczyć, że jest to uaktualnienie zeszłorocznego webinaru, podczas którego skoncentrujemy się również na najnowszych narzędziach, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

Podczas tego webinaru uczestnicy zgłębią informacje na temat dostępnych na rynku narzędzi do edycji, miksowania i masteringu dźwięku. Otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące eliminacji zakłóceń dźwiękowych, podnoszenia jakości dźwięku oraz implementacji efektów dźwiękowych.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

KONTAKT

Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej

ul. Uniwersytecka 3
90-137 Łódź

Zespół Doskonałości Dydaktycznej:

pok. 302
telefon: (42) 635-40-40

Obsługa administracyjna projektu:

pok. 305
kontakt : noweksztalcenie@uni.lodz.pl

KALENDARZ SZKOLEŃ

 • Poniedziałek
 • Wtorek
 • Środa
 • Czwartek
 • Piątek
 • Sobota
 • Niedziela
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND