O PROJEKCIE


Realizacja oferty Uniwersytetu Łódzkiego (umowa nr MEiN/2022/DIR/2864) w ramach projektu pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.04.00-00-P023/21.

Cele projektu

Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej poprzez udział nauczycieli akademickich w szkoleniach, w tym szkoleniach indywidualnych, webinarach dotyczących kształcenia tradycyjnego oraz nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, m.in. w zakresie rozwoju i upowszechniania szeroko rozumianego e-learningu i tutoringu w kształceniu; projektowania zajęć, doboru metod i narzędzi wspierających proces dydaktyczny.

Planowane efekty

 • podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich 
 • przygotowanie instukcji, webinarów oraz metriałów szkoleniowych 
 • podniesienie jakości kształcenia

Wartość projektu

 • Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • Wartość projektu: 912 580,00 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej – wkład Funduszy Europejskich: 769 122,41 zł

ZESPÓŁ

Zespół Doskonałości Dydaktycznej powstał z inicjatywy Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Roberta Zakrzewskiego, prof. UŁ, w ramach projektu "Doskonałość Dydaktyczna Uczelni". W celu realizacji tej inicjatywy z Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów została wydzielona nowa jednostka Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej, w której strukturach działa Zespół. Po zakończeniu realizacji projektu działalność Zespołu na Uniwersytecie Łódzkim zostanie utrzymana.

W skład Zespołu wchodzą metodyk ds. kształcenia tradycyjnego, metodyk ds. e-learningu oraz informatyk grafik.

Do głównych zadań zespołu należy:

 • badanie potrzeb nauczycieli akademickich w zakresie doskonalenia zajęć dydaktycznych
 • organizowanie szkoleń, w tym szkoleń indywidualnych, webinarów dotyczących kształcenia tradycyjnego oraz kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • opracowanie poradników, ebooków, krótkich materiałów video z zakresu dydaktyki

 

 

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia

 

 

Marzena Gede-Kieruczenko, metodyk ds. e-learningu

 

 

Anita Mowczan, informatyk grafik

 

 

Kamila Szymańska, metodyk ds. kształcenia tradycyjnego

WYMAGANE DOKUMENTY

Nauczyciele akademiccy chcący skorzystać z form wsparcia w ramach projektu "Doskonałość Dydaktyczna Uczelni" zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem form wsparcia nauczycieli akademickich w ramach Projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” oraz podpisać:

W przypadku spotkań stacjonarnych dokumenty będą przygotowane i udostępnione do podpisu przed zajęciami, w przypadku spotkań online komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej (umowa w dwóch egzemplarzach, oświadczenie oraz formularz danych osobowych) należy dostarczyć bądź przesłać pocztą wewnętrzną do Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej (Rektorat II, ul. Uniwersytecka 3 pok. 305).

OFERTA SZKOLEŃ

Wszystkich Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń. Katalog będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne spotkania.

Liczba miejsc na poszczególnych szkoleniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. O skutecznym zapisie uczestnik informowany jest drogą mailową. Aby skorzystać ze szkolenia należy zapoznać się Regulaminem form wsparcia nauczycieli akademickich w ramach Projektu oraz wymaganymi dokumentami. Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją dokumentów i obowiązkiem ich wypełnienia.

Z ZAKRESU METODYKI REALIZACJI ZAJĘĆ TRADYCYJNYCH

Zajęcia są atrakcyjne, skuteczne i satysfakcjonujące dla Studentów i Nauczycieli Akademickich, jeśli czują oni między sobą jakąś więź i wiedzą, że są sobie wzajemnie potrzebni. Celem szkolenia jest pokazanie metod dydaktyki tradycyjnej, które zmotywują Studentów do odpowiedzi na pytania, jakie chcemy im zadać, pozwolą na pełne zrozumienie praktycznych aspektów omawianych zagadnień, przełamią nieśmiałość niektórych osób oraz pomogą Nauczycielom Akademickim pracować w zespołach lub z zespołem Studentów, również podczas wykładów, które zwykle kojarzą się z jednokierunkowym przekazywaniem informacji. Dialog ze Studentami nie jest już tylko możliwością – staje się on obowiązkowy we współczesnej skutecznej dydaktyce i dlatego warto rozwijać warsztat Nauczycieli Akademickich w tym zakresie.

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

15 osób

Miejsce szkolenia

Rektorat II
ul. Uniwersytecka 3
pok. 410 (IV piętro)

Terminy

Przeciążenie informacyjne jest dzisiaj problemem każdego z nas, w tym również Studentów uczęszczających na zajęcia. Prawdziwym wyzwaniem staje się takie przekazywanie wiedzy, aby zapadła ona w pamięć Uczestników zajęć i aby można było łatwo ją przywołać. Celem szkolenia jest zaprezentowanie potencjału wywoływania skojarzeń, korzystania z założeń heurystyki, stosowania elementów graficznych, motywowania Studentów do dzielenia się własnymi doświadczeniami oraz organizowania możliwości patrzenia na omawiane zagadnienia z różnych punktów widzenia. Wszystkie te rozwiązania, stosowane pojedynczo lub w odpowiednich kombinacjach, mogą bowiem wzmocnić zapamiętywanie przekazywanych treści.

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

15 osób

Miejsce szkolenia

Rektorat II
ul. Uniwersytecka 3
pok. 410 (IV piętro)

Terminy

 • 4 kwietnia 2023 r. (wtorek) godz. 13.00-15.00 zapisy zakończone

Praca z sylabusem zajęć nie jest łatwa – z jednej strony, wyzwanie stanowi jego zbudowanie lub zmodyfikowanie, a z drugiej strony przygotowanie takich zajęć, które rzeczywiście pozwolą osiągnąć założone efekty uczenia się. Siłą rzeczy w umyśle Nauczyciela Akademickiego pojawiają się pytania – czy na wykładach z dużą grupą osób można rozwijać jakieś umiejętności albo kompetencje społeczne? Czy na ćwiczeniach, warsztatach albo laboratoriach przekazywać lub powtarzać informacje z wykładów czy tylko skupić się na praktyce? Czy wiedza może być teoretyczna albo praktyczna? Na wszystkie te pytania poszukamy odpowiedzi podczas tego szkolenia i z całą pewnością uda nam się odkryć takie metody i narzędzia nauczania tradycyjnego, które pozwolą osiągnąć planowane efekty uczenia się niezależnie od formy zajęć, kierunku studiów czy liczebności grupy studenckiej.

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

15 osób

Miejsce szkolenia

Rektorat II
ul. Uniwersytecka 3
pok. 410 (IV piętro)

Terminy

 • 24 marca 2023 r. (piątek) godz. 13.00-15.00 zapisy zakończone

Studenci już nie są tacy, jak kiedyś… Bez wątpienia to prawda, bo znakomitą większość uczestników zajęć na uczelni wyższej stanowią dzisiaj przedstawiciele pokolenia Z, a już wkrótce do sal dydaktycznych wejdą osoby z pokolenia Alfa. Aby prowadzenie zajęć dydaktycznych w formule tradycyjnej przynosiło satysfakcję i korzyści Studentom i Nauczycielom Akademickim, warto poznać oczekiwania i przyzwyczajenia współczesnych Studentów, sposoby odpowiadania na nie, ale także poznać ich potencjał. Najczęściej w trakcie zajęć tradycyjnych można również zauważyć różne cechy osobowości Studentów, zwłaszcza jeśli pracujemy z niewielką grupą osób. Jak do tych tak zróżnicowanych osób dotrzeć? Jak sprawić, abyśmy się rozwijali? Pochylenie się nad tymi pytaniami stanowić będzie cel tego szkolenia.

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

15 osób

Miejsce szkolenia

Rektorat II
ul. Uniwersytecka 3
pok. 410 (IV piętro)

Terminy

 • 10 marca 2023 r. (piątek) godz. 12.30-14.30 zapisy zakończone (ostateczne potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przesłane 10.03.2023 ok. godz. 8.00.

Projektowanie zajęć dydaktycznych, które jednocześnie mają być skuteczne, interesujące i satysfakcjonujące zarówno dla Nauczyciela Akademickiego i Studentów nie jest łatwym zadaniem. Aby zwiększyć zaangażowanie Studentów w zajęcia, warto rozbudzić w nich określone emocje oraz wywołać przeżycia poprzez wykorzystanie metod ekspresji i impresji. Celem szkolenia jest zaprezentowanie istoty tej grupy metod, omówienie dramy, metody projektu map myśli i metody symulacyjnej oraz wskazanie, na jakich zajęciach i przy omawianiu jakich typów zagadnień można je wykorzystać. Jeśli emocje powodują zaangażowanie i wzmacniają zapamiętywanie, z pewnością warto się do nich odwołać.   

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

15 osób

Miejsce szkolenia

Rektorat II
ul. Uniwersytecka 3
pok. 410 (IV piętro)

Terminy

Skuteczne przekazywanie i zdobywanie wiedzy stanowią ogromne wyzwanie – Nauczyciele Akademiccy często mają wrażenie, że Studenci mają trudności z krytycznym myśleniem, a Studenci nie zawsze widzą przydatność praktyczną wiedzy z danego przedmiotu. W tej sytuacji warto sięgnąć do tzw. problemowych metod dydaktycznych, które pozwalają zdobyć m.in. umiejętności gromadzenia wartościowych informacji, analizowania ich i formułowania wniosków. Celem szkolenia jest wyjaśnienie znaczenia metod problemowych w dydaktyce i samodzielnym uczeniu się, a także zaprezentowanie możliwości praktycznego wykorzystania studium przypadku, obserwacji, burzy mózgów oraz dyskusji panelowej w trakcie zajęć tradycyjnych.

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

15 osób

Miejsce szkolenia

Rektorat II
ul. Uniwersytecka 3
pok. 410 (IV piętro)

Terminy

Z ZAKRESU METODYKI ZAJĘĆ E-LEARNINGOWYCH

Jak uczy się mózg i na czym polega skuteczne uczenie się dorosłych w oparciu o preferencje i potrzeby edukacyjne? Czym jest e-moderowanie i jak skutecznie wykorzystać je na zajęciach w kształceniu zdalnym synchronicznym lub mieszanym (blended learning). Jak praktycznie skonstruować i przeprowadzić  zajęcia dla studentów uczelni wyższej z wykorzystaniem 5 – etapowego modelu kształcenia online Gilly Salmon? Tego dowiecie się podczas webinarium prezentującego metodę e-moderowania.
Uzyskacie także praktyczne wskazówki jak sprawnie wprowadzić tę metodę na swoje zajęcia.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

 • 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) godz. 14.00-14.45 - link do zapisów - warunkiem otrzymania linku do webinaru jest odesłanie w terminie do 14 kwietnia wypełnionych dokumentów w formie papierowej

Prowadzisz zajęcia synchroniczne online lub w ramach kształcenia mieszanego (blended learning)? Przygotowujesz kursy asynchroniczne?
Zapraszam Cię zatem na webinar, podczas którego dowiesz się dlaczego metoda kształcenia skierowanego na studenta przynosi tak dobre rezultaty oraz jak ją wprowadzić do swoich zajęć.
Poznasz aktywności do wykorzystania od ręki na zajęciach online: synchronicznych, asynchronicznych oraz w ramach kształcenia mieszanego (blended learning). Jeśli interesują Cię praktyczne wskazówki, dzięki którym niewielkim wysiłkiem uzyskasz duży efekt, to ten webinar jest dla Ciebie.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

 • 5 kwietnia 2023 r. (środa) godz. 14.00-14.45 - link do zapisów - warunkiem otrzymania linku do webinaru jest odesłanie w terminie do 3 kwietnia wypełnionych dokumentów w formie papierowej

Warsztat przeznaczony dla tych dydaktyków, którzy jeszcze nie pracowali metodą, w której student znajduje się w centrum wydarzeń lub tych, którzy chcieliby wzbogacić swój repertuar metodyczny w tym obszarze.
Chcesz dowiedzieć się jak uczy się mózg? Jakie techniki i aktywności wspierają proces efektywnego uczenia się w modelu kształcenia skoncentrowanego na studencie?
Ten warsztat przyniesie odpowiedź na te pytania.
W części praktycznej, poznasz propozycje aktywności, które od ręki można wprowadzić na zajęcia. Wspólnie zaprojektujemy angażujące zadania w oparciu o różne narzędzia, w tym te dostępne w MS Teams.

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

10 osób

Miejsce szkolenia

Rektorat II
ul. Uniwersytecka 3
pok. 410 (IV piętro)

Terminy

Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA NARZĘDZI W KSZTAŁCENIU

Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby rozpocząć nagrywanie siebie oraz dzielić się wiedzą w formie video. Podczas ćwiczeń praktycznych każdy uczestnik napisze własny scenariusz, nagra oraz zmontuje gotowy materiał video do wykorzystania we własnym kursie.
Jest to szkolenie, w trakcie którego uczestnicy nabędą wiedzę techniczną na temat ustawienia światła, kadru, dźwięku, oprogramowania, pisania scenariuszy oraz montażu.
Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy i będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat videomarketingu, produkowania short video oraz tworzenia angażujących filmów edukacyjnych za pomocą telefonu.

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

12 osób

Miejsce szkolenia

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 32/38
strefa coworkingowa

Terminy

 • 10 marca 2023 r. (piątek) godz. 8.30-11.00 - zapisy zakończone 

Co należy przygotować na warsztaty?

TELEFON
- przed warsztatami zwolnij pamięć w telefonie
- zainstaluj 2 aplikacje na telefon: Inshot oraz Liro

SZKICE TEKSTU DOTYCZĄCE JEDNEGO ZAGADNIENIA
Podczas warsztatów będziemy przygotowywać gotowy scenariusz do twojego video. Przygotuj materiały tekstowe dotyczące jednego zagadnienia, zjawiska, pojęcia, które można przedstawić w krótkiej formie. Postaraj się znaleźć materiały, które mogą się Tobie przydać w kursie czy podczas zajęć ze studentami. W trakcie warsztatów będziemy modyfikować Twój tekst tak by dostosować go do short video.

DODATKOWY SPRZĘT
Jeśli posiadasz mikrofon krawatowy, gimbal lub statyw na telefon to zabierz je ze sobą.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby zacząć nagrywać dłuższe materiały video oraz nagrywać swoje wykłady. Jest to szkolenie, podczas którego uczestnicy nabędą wiedzę techniczną na temat automatyzacji pracy, motion designu, oprogramowania oraz montażu. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy i będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat videomarketingu oraz tworzenia angażujących filmów edukacyjnych.

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

12 osób

Miejsce szkolenia

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 32/38
strefa coworkingowa

Terminy

 • 17 marca 2023 r. (piątek) godz. 8.30-11.00 zapisy zakończone

Co należy przygotować na warsztaty?

TELEFON
- przed warsztatami zwolnij pamięć w telefonie
- zainstaluj 2 aplikacje na telefon: Inshot oraz Liro

SZKICE TEKSTU DOTYCZĄCE JEDNEGO ZAGADNIENIA
Podczas warsztatów będziemy przygotowywać gotowy scenariusz do twojego video. Przygotuj materiały tekstowe dotyczące jednego zagadnienia, zjawiska, pojęcia, które można przedstawić w dłuższej formie. Postaraj się znaleźć materiały, które mogą się Tobie przydać w kursie czy podczas zajęć ze studentami. W trakcie warsztatów będziemy modyfikować Twój tekst tak by dostosować go do dłuższego nagrania.

DODATKOWY SPRZĘT
Jeśli posiadasz mikrofon krawatowy, gimbal lub statyw na telefon to zabierz je ze sobą.

Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają już podstawową wiedzę na temat obsługi tego programu. Jest to szkolenie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać oraz tworzyć materiały video w prezentacji oraz jak projektować atrakcyjne dla studentów plansze zgodnie z wytycznymi brandbooka uczelni. Szkolenie jest okazją na pogłębienia swoich umiejętności, a tym samym zwiększenie efektywności w pracy.

Forma szkolenia

stacjonarna

Limit miejsc

12 osób

Miejsce szkolenia

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 32/38
sala komputerowa 

Terminy

KALENDARZ SZKOLEŃ

Wszystkie niezbędne informacje oraz linki do zapisów znajdują się w sekcji Oferta szkoleń

 • 4 kwietnia (wtorek) godz. 13.00-15.00
  Osadzić trwale w pamięci, czyli techniki zapamiętywania
 • 5 kwietnia (środa) godz. 14.00
  (webinar) Zajęcia ze studentem w centrum Twoich zajęć – jak zaprojektować efektywne i angażujące aktywności online i offline
 • 12 kwietnia (środa) godz. 13.30-15.00
  (warsztaty) Zajęcia ze studentem w centrum Twoich zajęć – jak zaprojektować efektywne i angażujące aktywności online i offline
 • 14 kwietnia (piątek) godz. 13.00-15.00
  Skuteczne metody i narzędzia dydaktyczne. Metody problemowe
 • 18 kwietnia (wtorek) godz. 14.00
  (webinar) E-moderowanie kluczem do sukcesu Twoich zajęć - 5- etapowy model kształcenia online Gilly Salmon
 • 21 kwietnia (piątek) godz. 13.00-15.00
  Dialog ze Studentem - techniki interakcji i współpraca ze Studentami w poszczególnych formatach zajęć tradycyjnych
 • 25 kwietnia (wtorek) godz. 13.00-15.00
  Skuteczne metody i narzędzia dydaktyczne. Metody ekspresji i impresji

KONTAKT

Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej

ul. Uniwersytecka 3
90-137 Łódź

Zespół Doskonałości Dydaktycznej:

pok. 312
telefon: (42) 635-40-40

Obsługa administracyjna projektu:

pok. 305
kontakt : noweksztalcenie@uni.lodz.pl